Allmänna regler för inplanteringsvatten

- Endast fiske med handredskap.
- Endast ett redskap per fiskare.
- Fångstbegränsning: 2 fiskar/kort och dygn.
- Fiske från båt förbjuden (I Metträsket är fiske från klubbens uthyrningsbåtar tillåtet ).
- Endast elmotorer är tillåtna på uthyrningsbåtarna.
- Fiske från flytring tillåtet endast i Metträsket och då endast under den tid uthyrningsbåtarna är i drift.
- Flytringen får endast framföras med hjälp av simfötter.
- Fiske med ståndkrok förbjudet. Som ståndkroksfiske betraktas även fiske utan kontroll eller uppsikt över redskapet.
- Alla former av mäskning förbjuden.

Allmänna regler för Räktforsen

- Fiske med naturliga beten (mask, räkor, betesfisk o.dyl.) är förbjudet
- Fiske med utterbräda eller jämförligt redskap förbjudet
- Fiske med släp- eller kastlina med mer än tre krokar är förbjudet
- Största tillåtna krokstorlek nr.6 med max. krokgap på 7,5 mm.
- Förbud mot användande av blysänken
- All form av mäskning förbjuden

Lax

- Minimimått 50cm
- Endast en fisk per fiskare och dygn får fångas och behållas
- Fiske efter lax är förbjudet under tiden 1/9 - 31/12

Öring

- Endast öring mellan 35-45cm får behållas.
- Endast en fisk per fiskare och dygn får fångas och behållas
- Fiske efter öring är förbjudet under tiden 1/1 - 30/4
- Fiske efter öring är förbjudet under tiden 1/9 - 14/10

Harr

- Minimimått 35 cm
- Fångstbegränsning 5 harrar per fiskare och dag
- Fiske efter harr är förbjudet under tiden 15/4 - 31/5

Sik

- Fångstbegränsning 5 sikar per fiskare och dag

Totalt fiskeförbud gäller i Räktforsen under perioden 15/9 - 14/10!




Dygnsfiskekort för inplanteringsvatten

Pris: 100 kr (Barn och ungdomar upp t.o.m. 15 år fiskar gratis i målsmans sällskap)

Båtuthyrning, Metträsket

Pris: 100kr/dygn. Båtarna finns att hyra hos OK/Q8 i Kalix.

Dygnsfiskekort för Räktforsen

Pris: 75 kr
Kan endast lösas på fiskekort.se

Barn och ungdomar under 18 år fiskar gratis.