Allmänna regler för inplanteringsvatten

- Endast fiske med handredskap
- Endast ett redskap per fiskare
- Fångstbegränsning: 2 fiskar/kort och dygn
- Fiske från båt förbjuden ( I Metträsket är fiske från klubbens uthyrningsbåtar tillåten )
- All form av mäskning förbjuden
- Fiske med ståndkrok förbjuden. Som ståndkroksfiske betraktas även fiske utan kontroll eller uppsikt över spöet!

Särskillda regler för Metträsket:

- Fiske från flytring är endast tillåten under perioeden när båtarna finns för uthyrning.
- Fiske med bottenmete eller flötmete är inte tillåtet inom tomtgränsen.

Allmänna regler för Räktforsen

- Fiske med naturliga beten (mask, räkor, betesfisk o.dyl.) är förbjudet
- Fiske med utterbräda eller jämförligt redskap förbjudet
- Fiske med släp- eller kastlina med mer än tre krokar är förbjudet
- Största tillåtna krokstorlek nr.2
- Förbud mot användande av blysänken
- All form av mäskning förbjuden

Lax
- Minimimått 50cm
- Endast en fisk per fiskare och dygn får fångas och behållas
- Fiske efter lax är förbjudet under tiden 1/9 - 31/12

Öring
- Endast öring mellan 35-45cm får behållas.
- Endast en fisk per fiskare och dygn får fångas och behållas
- Fiske efter öring är förbjudet under tiden 1/1 - 30/4
- Fiske efter öring är förbjudet under tiden 1/9 - 14/10

Harr
- Minimimått 35 cm
- Fångstbegränsning 5 harrar per fiskare och dag
- Fiske efter harr är förbjudet under tiden 15/4 - 31/5

Sik
- Fångstbegränsning 5 sikar per fiskare och dag

Totalt fiskeförbud gäller i Räktforsen under perioden 15/9 - 14/10!

Fiskekortspriser för inplanteringsvatten

- Dygnskort: 100 kr ( Barn upp t.o.m. 15 år fiskar gratis i målsmans sällskap )
- Årskort: 650 kr ( Årskortet säljes endast till klubbmedlemmar och gäller för make/maka/sambo samt barn upp t.o.m. 17 år förutsatt att också dessa är medlemmar )
- Årskort junior: 170 kr ( Säljs till ungdomar som är upp t.o.m. 17år. Medlemskap krävs för att få lösa kortet )
Observera att årskortet gäller både för sjöarna och Räktforsen.

Båtuthyrning, Metträsket

- 100kr/dygn. Båtarna finns att hyra hos OK/Q8 i Kalix, Telefon: 0923-10196

Särskillda fiskekort för Räktforsen

- Dygnskort: 60 kr
- Årskor: 400 kr
- Årskort: 100 kr (För fiskare i åldern 16-20 år)