Räktforsen

Sträcka: 7,5 km
Fiskebestånd: Lax, Öring, Harr, Sik, Aborre, Gädda

Räktforsen är det senaste tillskottet till klubbens fiskevatten. Sedan sommaren 2003 arrenderar klubben en drygt sju kilometer lång sträcka längs Kalixälvens västra sida av Sveaskog där den nedre halvan utgörs av Räktforsen. Sträckan består av forssträckor omväxlande med lugna partier. Det är framförallt ett mycket bra havsöringvatten men där fångas även en del lax. Dessutom finns det harr i ordinär omfattning. Räktforsen ingår i det ordinarie årsfiskekortet, däremot fordras ett särskillt dygnskort för sträckan. Det finns en större stuga som ligger mycket vackert i södra ändan av Räktjärv, en dryg kilometer ovanför forsen intill Europaväg 10. Den står inte öppen för allmänheten, men är tillgänglig för uthyrning tidvis.