Metträsket

Yta:60ha
Fiskebestånd: Regnbåge, Öring, Röding, Harr
Rotenonbehandlades: 1982

Sjön är en klarvattensjö med utmärkt vattenkvalite där bottnen består av sand och grus. Det finns dessutom några områden med grövre stenbotten. Det fina siktdjupet gör att Metträsket ger tillfälle till kikmete vintertid. Somartid finns ett antal båtar till uthyrning som bl.a. gör det möjligt att fiska med "Långedrag", ett fiske som tidvis kan vara mycket givande. Släprodd med wobbler är en annan metod, kanske den som ger dom störst chanserna att komma i kontakt med sjöns stora öringar, fiskar på 2kg och mer. Även rödingen går att lura med en wobbler och det händer till och med att storharren hugger. Även flugfiskaren har mycket att hämta i sjön. Fiske från uthyrningsbåtarna eller flytring är mycket trevligt och stora delar av sjön ger utrymme för flugfiske från land. Runt midsommar kläcks sjösandsländan och det är en högtidsstund för torrflugefiskaren när dom grova öringarna tar för sig av dom stora sländorna som vissa år kan uppträda så rikligt att torrflugan får svårt att hävda sig bland alla riktiga insekter och då händer det att man blir helt utan fisk. Där finns en mindre stuga med eldstad som står öppen för allmänheten året runt. Bilväg, som plogas under vinterhalvåret, finns fram till stugan. En parkering där det även går att ställa upp husvagn finns 100 meter ovanför stugan. vägen mellan parkeringen och stugan är stängd med bom, men det finns möjlighet att låna nyckel, om man beroende på handikapp eller skada har svårigheter att färdas till fots. Dessutom finns en handikappvänlig brygga nedanför stugan. Där ligger också klubbens uthyrningsbåtar. Det finns två eldstäder vid stugan och ytterligarer ett antal utspridda runt sjön. Dessutom finns två timmrade vindskydd. Fiskbeståndet i sjön får årlig påspädning. Åren 83-87 sattes c:a 100 000 rödingyngel ut i sjön. Den fisk som sätts ut idag utgörs av öring, röding och regnbåge som tas från den egna fiskodlingen, dessutom av harr i form av yngel eller ensomrig. I norra änden av sjön finns två konstgjorda lekbottnar som ger möjlighet till självreproduktion för rödingen.