Metträsktjärn

Yta: 5.5 ha
Fiskebestånd: Regnbåge, Öring
Rotenonbehandlades: 1982

Tillåten endast för fiske med flugspö. Sjön får kontinuerlig påspädning av fiskbeståndet bl.a. från den egna odlingen. Metträsktjärn är en trevlig sjö med stränder väl lämpade för flugfiske och dessutom vadbar på flera ställen. Sjön nås via en gångstig från en parkering belägen efter vägen till Metträsket. Stigen är tydligt utmärkt och lättgången. Avståndet till sjön är ca: 500m.