Bli medlem

Priser

Senior - 1000kr/år
Kortet gäller även som familjekort för make/maka/sambo samt hemmaboende barn under 18 år.

Junior - 200kr
Kortet kan lösas av ungdomar upp t.o.m. 17 år.

I medlemskapet ingår då rätten att fiska i våra inplanteringsvatten samt i Räktforsen i Kalix älv på klubbens arrenderade sträcka. Om du vill bli medlem i klubben och samtidigt få rätten att fiska i våra vatten finns det färdiga kuvert att hämta med all information du behöver på OKQ8 i Kalix.
Frågor rörande medlemskap, vänligen kontakta ansvarig i klubben på adressen: anders.acke@hotmail.com