Om

Kalix SFK bildades 1973 och medlemsantalet har legat på 250-350 medlemmar genom åren. Klubben är ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna. Klubbens huvudsakliga verksamhet är driften av de egna fiskevattnen och den egna fiskodlingen. Detta kräver en stor arbetsinsatts året runt.

Men det finns även annat på programmet. Klubben har många duktiga tävlingsfiskare i alla åldrar och sedan 1974 arrangeras ett årligt klubbmästerskap i pimpelfiske och sedan mitten av 80-talet också ett klubbmästerskap i mete. Tre gånger genom åren har klubben varit arrangör av DM i pimpelfiske och en gång i DM i mete. Sedan 2001 är klubben dessutom arrangör av Kalix Gäddfiskefestival, en tävling som går av stapeln på Kalix Älv i anslutning till centralorten.

Under en tjugoårsperiod, från början av 80-talet till några år in på 2000-talet, gav klubben ut en egen tidning, Spöfiskaren, som kom ut med fyra nummer per år. Den har nu ersatts av den hemsida på Internet som ni just nu besöker.

Klubben har också ett sammarbete med Kalix Naturbruksgymnasium som bland annat omfattar avelsfiske efter rom från öring, röding och harr i Metträsket. Rommen kläcks på Naturbruksgymnasiet och är en del av den fisken går sedan tillbaka till sjön.

Från och med år 2003 finns klubben representerad i Kalix Kommuns Fiskegrupp som är en sammanslutning av fiskerättsägare längs Kalix älv och som bland annat utformar gällande regler för sportfiske på den aktuella sträckan och som idag är i stort sett enhetlig för samtliga kortområden. Man administrerar även försäljning av ett gemensamt årskort som säljs till boende i Kalix kommun och även ett dygnskort för hela sträckan riktat främst till turister. Dessutom sköter man bevakningen från kommungränsen mot Överkalix nedströms till mynningen.

En kortfattad sammanfattning av klubbens historia från 1973 till idag.