Styrelsen

Ordförande
Göran Östlund Fågelsångsv. 35 95235 Kalix 070-6319461
Kassör
Assar Silverplatz Börjelsbyn 156 95292 Kalix 076-8201322
Sekreterare
Anders Östlund Lotv. 15 95272 Sangis 076-8398948
Vice Ordförande/
Torbjörn Resin Kalix
Ledamot
Olov Johansson
Suppleant 1
Thomas Johansson
Suppleant 2
Robert Andersson

Är ni intresserad av att komma i kontakt med någon av ovanstående via mail så går det bra att skicka detta till info@kalixsportfiskeklubb.se