Styrelsen

Ordförande
Göran Östlund Fågelsångsv. 35 95235 Kalix 0923-13729
Vice Ordförande
Kurt Hellman Fätåv. 6 95297 Kalix 0923-22510
Kassör
Assar Silverplatz Börjelsbyn 156 95292 Kalix 0923-20559
Sekreterare
Anders Östlund Lotv. 15 95272 Sangis 0923-12908
Ledamot
Tommy Svanberg Gammelgården 307 95292 Kalix 0923-25056
Ledamot
Tobias Öberg Kalix 0923-21090
Ledamot
Lars-Göran Henriksson Strandängesv. 7 95236 Kalix 070-2302479
Suppleant 1
Thomas Johansson Kamlunge 835 95293 Kalix 0923-13233
Suppleant 2
Olov Johansson Furuhedsvägen 9A 95231 Kalix 070-3973755
Suppleant 3
Bror Jakobsson Morjärvsvägen 26 95235 Kalix 070-6646870


Fiskevattensektionen

Göran Östlund Fågelsångsv. 35 95235 Kalix 0923-13729
Kurt Hellman Fätåv. 6 95297 Kalix 0923-22510
Assar Silverplatz Börjelsbyn 156 95292 Kalix 0923-20559
Kjell O Johansson Smultronstigen 27 95241 Kalix 070-6321736

Ansvarar för vägar, inköp, fiskodling, båtar, byggnader m.m


Tävlingssektionen

Tommy Svanberg (Huvudansvarig, Tävlingsledare mete) Gammelgården 307 95292 Kalix 0923-25056
Thomas Johansson (Ekonomiansvarig, Tävlingsledare pimpel) Kamlunge 835 95293 Kalix 0923-13233

Ansvarar för tävlingar arrangerade av klubben

Är ni intresserad av att komma i kontakt med någon av ovanstående via mail så går det bra att skicka detta till info@kalixsportfiskeklubb.se