Kalix Sportfiskeklubb från 1973 fram till i dag.

Det började med att Ragnar Eriksson och Rune Vikberg såg en brist i att Kalix med sina många sportfiskare och med Kalix älv rinnande förbi centralorten, inte hade någon klubb som samlade spöfiskarna och drev deras intressen. Namnlistor lades ut på strategiska ställen där intresserade fick anteckna sig och dom kallades sedan till ett möte den 12 december 1972 där även Evald Ingerhed från Fritidsfiskarna fanns med. Mötet resulterade i att en interimsstyrelse, bestående av Ragnar Eriksson, Karlsborgsverken, Tore Olsson, Kalix, Jarl Scott, Kalix och Rune Vikberg, Kalix, tillsattes för att utforma förslag till stadgar m.m. för den tänkta fiskeklubben. I förutsättningarna fanns då att klubben skulle anslutas till Fritidsfiskarna och deras normalstadga för klubbar skulle vara utgångspunkt.

1973

Klubben bildades formellt den 12 mars vid ett möte på Johannisbergs Ungdomsvårdsskola. Den första styrelsen valdes och den bestod av Ragnar Eriksson (ordf.), Sven Erik Lundbäck (vice ordf.), Jarl Scott (sekr.), Bo Nordenberg (kassör) samt ledamöterna och suppleanterna Rune Vikberg, Lennart Tingvall, Bert Nilsson och Elof Nilsson. Posten som teknisk ledamot lämnades vakant till kommande årsmöte.
Den 20 oktober hölls det första årsmötet och där gjordes en del förändringar i styrelsen. Bo Nordenberg och Jarl Scott ersattes av Vigert Wallerström och Lennart Tingvall som kassör respektive sekreterare och på posten som teknisk ledamot valdes Axel Riberg.
En fiskeresa till Pahakurkkio anordnades för medlemmarna och den genomfördes 17 - 19 augusti med åtta deltagare. Den första flugbindningskursen anordnades på Johannisbergs Ungdomsvårdsskola med Lars Göran Nilsson som ledare.
Förhandlingar inleddes med byarna längs älven om ett gemensamt fiskekort för hela älvsträckan i Kalix kommun och kommunen uppvaktades om behovet av en informationstavla över sportfisket i älven.
Tankar om ett eget klubbvatten var något som dök upp omgående och planerna tog form. Korsträsket i Påläng ansågs som en lämplig sjö och där fanns även ett torp som gick att rusta upp.
(80 medlemmar)

1974

Det beslöts att införa ett klubbmästerskap i pimpelfiske. Kärringviken i Nyborg och Sandgrynnan i Kalixälven var några tänkbara tävlingsplatser som nämndes. Valet föll till slut på Stortjärn nordost om Kalix på Gammelgårdens marker. Tävlingen gick av stapeln den 31 mars och har sedan dess varit ett årligt återkommande arrangemang och tävlingen genomfördes för fyrtioandra, men kanske sista gången, våren 2015 på Stora Lappträsket.
Fiskevårdskommittén, som bestod av Bert Nilsson, Sven Erik Lundbäck och Lennart Tingvall, besökte Lillträsket i Nyborg som kunde bli ett framtida klubbvatten eftersom det första alternativet, Korsträsket, fallit. Vattenprover från sjön analyserades under hösten och dom visade sig vara bra. Tillstånd från länsstyrelsen att sätta ut fisk blev klart i augusti. Ett arrende tecknades och det beslutades att utveckla Lillträsket till ett fiskevatten för klubbens medlemmar. Axel Riberg hade arbetat med ett klubbmärke sedan slutet av 1973 och kunde under vintern presentera det nya märket. Det var runt till formen, orange botten och ett svart fiskmotiv med en dito tandad bård. Form och motiv är detsamma än i dag, men färgerna har förändrats så att motivet nu är i silver på en blå botten.
Även denna sommar genomfördes en fiskeresa till Pahakurkkio, och det hölls en medlemsträff på Bil & Traktor (Volvo) som visade båtar, motorer och fiskegrejor.
(101 medlemmar)
Klubbmästare: Pimpel - Henny Lundbäck, Kalix-Nyborg.

1975

Efter intensivt decimeringsfiske av mört och abborre i Lillträsket sattes regnbåge och öring ut i sjön för 3200 kr inför en planerad fiskestart till vintern. Utsättningen bestod av 500 fiskar med en vikt av 3 - 5 hg.
Man såg samtidigt på fler tänkbara fiskevatten, ett i Vånafjärden och ett på Börjelsbyns marker.
En årsfest för medlemmarna hölls på Hotell Valhall där middag och kaffe kostade 30 kr per kuvert
(157 medlemmar)
Klubbmästare: Pimpel - Lennart Grahn, Töre.

1976

Ett provfiske genomfördes på is och det visade att fisken i Lillträsket var i dålig kondition och det beslutades att vänta med fiskepremiären. Nya provfisken i juni visade på fortsatt tvivelaktig kvalité och inte förrän i september ansågs fiskens kondition tillåta fiske och sjön släpptes 25/9 - 31/12. Endast medlemmar fick fiska och kortpriserna var 30 kr för seniorer, 15 för ungdomar medan barn under 10 år fiskade gratis.
Fritidsnämnden uppvaktades angående ett förvärv av ett fiskevatten i Djuptjärnsområdet utan resultat.
(182 medlemmar) Klubbmästare: Pimpel - Kent Haglund, Kalix)

1977

För första gången fanns representanter för klubben på plats på dåvarande Fritidsfiskarnas årsmöte. Mötet hölls i Älvsbyn och efter något tumultartade förhandlingar, där större delen av den gamla styrelsen fick gå, invaldes Ragnar Eriksson i den nya distriktsstyrelsen.
En gäddfisketävling för klubbmedlemmar infördes där motivet var att decimera gäddbestånden i våra fiskevatten. Den pågick under sommaren och hösten. Fyra kontantpriser delades ut fördelade på 150 kr i första pris, 100 kr i andra och 50 kr i tredje, 25kr i fjärde. Segrare blev Göran Strömberg, Kalix med en fisk på 7,2 kg.
Det dåliga resultatet av utplanteringen av fisk i Lillträsket gjorde att blickarna kastades på Grantjärn som ett alternativ. Decimeringsfisket av abborre och mört med mjärdar fortsatte tills vidare och en båt köptes in för att underlätta det fisket. Det beslöts även att sätta ut harr i Lillträsket under hösten.
Ännu en fiskeresa till Pahakurkkio genomfördes under sommaren och det infördes något som kallas "Onsdagsträffar" med Fredrik Nordström som ledare.
(178 medlemmar)
Klubbmästare: Pimpel - Helge Pettersson, Luleå.

1978

En ungdomssektion bildades. Ett tjugotal medlemmar under Hans Lidströms ledning bidrog till att ungdomsarbetet tog fart.
Det finns också noteringar om att vinterns (77/78) "Onsdagsträffar" hade varit välbesökta.
Fiskbeståndet i Lillträsket fick påspädning i form av 300 stycken ensomrig harr.
En Gäddtävling genomfördes även detta år. Det var samma koncept som året innan och såg Johan Isaksson som segrare med en fisk på 8,43 kg
(200 medlemmar)
Klubbmästare: Pimpel - Leo Viklund, Karlsborgsverken.

1979

Klubben stod som värd för DM i pimpelfiske som genomfördes på Bondviken i Båtskärsnäs, med stor prisutdelning i Båtskärsnäs Folkets Hus. 150 fiskare deltog och John Utterström blev distriktsmästare.
Klubben hade tillgång till Furuhedshallen för övningskastning med flugspö under vintern och våren. Hallen disponerades på söndagar under en timme på eftermiddagen.
Planer på ett fritidområde norr om Kalix började ta form. Där skulle bland annat ingå fiskevatten och då ville Kommunen att klubben skulle ansvara för drift och skötsel av sjöarna. Lillträsket fanns fortfarande kvar i bilden. Ungdomssektionen genomförde ett provfiske på is och elever från Manhemsskolan fiskade i sjön under en friluftsdag på våren. Sven Erik Lundbäck som skött decimeringsfisket med mjärdar i Lillträsket sedan starten fortsatte sitt idoga och framgångsrika arbete.
Dessutom verkade harren som sattes ut hösten 78 leva och må bra.
Det stora samtalsämnet under året var 1973 års fiskevattensutredning och klubben deltog i träffar med andra klubbar i Norrbotten för att diskutera detta heta ämne.
Ungdomsverksamheten blomstrade under Hans Lidströms ledning där det bl.a. tillverkades pirkar och drag och knöts flugor under vintern.
Ett ungdomsläger planerades till sommaren med Tjåmotis som mål, men det blev inte av.
Gäddtävlingen genomfördes för tredje året under tiden 10/6 - 10/10. Dessutom infördes en abborrklass. Penningpriser delas ut som tidigare. Segrare i gäddklassen blev Stefan Eriksson, Kalix med en fisk på 5,5 kg. Ingen abborre anmäldes till tävlingen.
Det gemensamma fiskekortet, som styrelsen arbetat för sedan föreningen bildades, blev verklighet i slutet av december. Ett fiskekort som gällde från Räktjärv ned till Kalix infördes till en kostnad av 250 kr. I en kommentar från styrelsen ansågs priset för högt.
(285 medlemmar)
Klubbmästare: Pimpel - Urban Carlsson, Börjelsbyn.

1980

Klubben arrangerade en trivselkväll i Kamlunge den 23 juli tillsammans med Kanotklubben i Kalix. En kväll som troddes bli ett litet enkelt arrangemang, med i bästa fall ett hundratal besökare, samlade över ett tusen personer och blev stor succé.
Ungdomssektionen befann sig i upplösning efter att de ungdomar som utgjort stommen ledsnat eller flyttat och några nya hade inte fyllt på. Ingen verksamhet förekom under vintern och sommaren. Vid styrelsemötet den 13 oktober avvecklades ungdomssektionen officiellt.
Arrendet på Lillträsket förlängdes fem år. Decimeringsfisket riktat på abborre och mört fortsatte i sjön.
En båt köptes in och placerades i Kamlunge för att fritt få användas av medlemmarna.
Klubben lade ett anbud på Rut Björklands stuga i Kamlunge. Anbudssumma var 8000 kr. Ett besked från säljarna kom där man meddelade att vårt anbud var för lågt, man begärde 25000kr och var vi villiga att betala detta skulle vi få köpa stugan. En begäran om ekonomiskt stöd för köpet från Kalix kommun lämnades in.
Årsmötet överklagades och förklarades ogiltigt beroende på att kallelsen inte skett enligt stadga. Nytt möte hölls 17 december.
(169 medlemmar)
Klubbmästare: Pimpel - Stefan Nordmark, Kalix.

1981

Ragnar Eriksson lämnade över ordförandeklubban till Stig Öhlund efter åtta år vid rodret, men blev kvar som ledamot. Även Sven Erik Lundbäck lämnade sin post som vice ordförande och med det lämnade han även styrelsen.
Stig Öhlund och Axel Riberg fanns med i kommunens arbetsgrupp för fiskefrågor.
Kommunen avslog klubbens begäran om pengar till stugan i Kamlunge och köpet blev inte av.
En ansökan lämnades in till Domänverket om att få arrendera Räktforsen. Styrelsen hade fått indikationer om att detta kunde vara möjligt till en kostnad av 1000 - 1500 kr/år. Domänverket svarade nej.
En omfattande djupmätning av de sjöar som kunde bli aktuella som inplanteringsvatten i kommunens fritidsområde genomfördes. Djupmätningarna genomfördes på isen i slutet av april. Därefter togs nya vattenprover, eftersom de tillgängliga var gamla och innehöll tveksamma resultat. Efter att ha studerat resultaten av de nya vattenproverna och ett provfiske med nät genomförts föll valet på Metträsket som den mest lämpade sjön för kommunens satsning.
Klubben satsar stort på Kalix Expo och medverkade i Expotåg och i utställningsmonter.
Behovet av en egen klubblokal började bli stort. Gamla Näsbyskolan och de s.k. "Flygbarackerna" vid lasarettet var tänkbara alternativ. Det hela resulterar i att vi blir anvisade en "skrubb" under trappan upp till vinden på Gamla Näsbyskolan av kommunens ansvarige tjänsteman. Vi tackade nej till det ”generösa” erbjudandet.
(151 medlemmar)
Klubbmästare: Pimpel - Ingrid Carlsson, Börjelsbyn.

1982

Efter det ganska misslyckade försöket med Lillträsket som inplanteringssjö blev planerna på ett nytt klubbvatten verklighet. Efter att kommunen gjort helt om och hoppat av satsningen på ett inplanteringsvatten i Djuptjärnsområdet beslutade klubben driva frågan i egen regi. Efter bearbetning av olika myndigheter, kommun och fiskerättsägare var juridiska och ekonomiska problem lösta och Metträsket och Metträsktjärn blev klara för rotenonbehandling som genomfördes i september.
Eftersom ett fiskevatten av Metträskets storlek krävde bevakning arrangerades en kurs för blivande fiskebevakare i Kalix på klubbens initiativ.
Klubben arrangerade en föreläsningskväll med Rolf Smedman på Domus i Kalix.
Kurser i flugbindning, dragtillverkning och spöbyggnad, som genomfördes under vintern och våren, samlade ett trettiotal deltagare.
Gunnar Persson, som tagit tag i ungdomsverksamheten och "blåst liv" i den igen, gjorde dagsturer med klubbens ungdomar till närbelägna fiskevatten och avslutade med ett två dagars fiskeläger i Stora Stenträsk i juni.
En familjeträff anordnades vid Stämsjön tillsammans med Korpen, där företrädare för klubben lärde ut kastteknik med fluga och gav fisketips.
(178 medlemmar)
Klubbmästare: Pimpel - Evert Carlsson, Börjelsbyn.

1983

Två lekbottnar, som tillsammans utgjordes av 110 kubikmeter sten, anlades i norra änden av Metträsket.
Klubbens ungdomar åkte till Rinoträsk i Vitådalen på två dagars fiskeresa under ledning av Gunnar Persson.
Den första rödingen, 21000 yngel, sattes ut i Metträsket och 360 regnbågar och 6000 öringyngel sattes ut i Metträsktjärn.
I juli är det äntligen dags för fiskepremiär i klubbens nya vatten i och med att Metträsktjärn öppnades för fiske.
Ytterligare två sjöar, Djuptjärn och Bergtjärn, rotenonbehandlades under sommarn. Där sattes sedan ut regnbåge och dom öppnades för fiske lagom till pimpelsäsongen.
Klubben fyllde tio år och det firades med en fest på Hotell Valhall.
(173 medlemmar)
Klubbmästare: Pimpel - Ulrica Carlsson, Börjelsbyn.

1984

Klubbtidningen Spöfiskaren gavs ut för första gången. Det fanns ett behov av att förbättra kommunikationen med medlemmarna och efter ett par försök med medlemsutskick beslöts att starta en regelrätt utgivning av en klubbtidning.
Ett nytt älvfiskekort, som ersatte det tidigare som fanns på marknaden en par säsonger innan det drogs in, kom till stånd efter påtryckningar från klubben. Det nya kortet omfattade Kamlunge, Marieberg, Bondersbyn och Börjelsbyn och kostade 150 kr och såldes endast till klubbmedlemmar.
Rödingrom placerades ut i lekbottnarna i Metträsket i mars månad. Där skulle dom sedan kläckas till sommaren och sedan återvända för lek på sin födelseplats och på så sätt skulle det skapas en självreproduktion.
18000 rödingyngel sattes ut i Metträsket och 800 fångstfärdiga regnbågar sattes ut i de övriga sjöarna.
Metträsktjärn avsattes för flugfiske och det mottogs övervägande positivt.
(293 medlemmar)
Klubbmästare: Pimpel - Bo Nordenberg, Kalix.

1985

Ett lag bestående av Stig Öhlund, Nils Abrahamsson och Göran Östlund segrade i en länstävling i fiskevårdskunskap anordnad av Studiefrämjandet och Sportfiskarna i Norrbotten. Priset bestod av en fiskeresa till Nordnorge.
Klubben fick ett erbjudande från Fritidsnämnden att överta en av stugorna som hört till det nedlagda vandrarhemmet uppe vid vattentornet på Rammelberget. "Stugan är vår om vi bara kommer in med en formell begäran till kommunen" var beskedet från Fritidsnämndens dåvarande ordförande. Stugan besiktades och förmannen för kommunens ALU-anställda kontaktades och vi fick klart med all den hjälp vi behövde för upprustningen. En perfekt stuga för klubbens behov. I oktober lämnades skrivelsen in och sekreteraren och ordförande kallades till nästkommande beredningsmöte i Fritidsnämnden. När man kommer dit möttes man omgående av beskedet att "Kulturen skall ha stugan så det blir inget av för eran del". Beskedet lämnades av samme ordförande som tidigare lovat oss stugan. Det var det, ingen förklaring, inte ens en ursäkt för att man inte kunde hålla vad man lovat (men det senare var väl knappast väntat).
Metträsket fick påspädning med ytterligare 12000 rödingyngel, 1000 fångstfärdiga regnbågar fördelades på övriga sjöar.
Klubben deltog i Kalix Expo, på samma sätt som tidigare med inslag i expotåget och medverkan i Studiefrämjandets monter.
(273 medlemmar)
(Klubbmästare Pimpel - Dag Österberg, Kalix.)

1986

Metträsket öppnades för fiske i januari i bitande kyla med press och radio på plats.
Det sattes ut 7000 rödingyngel i Metträsket, och 600 regnbågar i övriga sjöar.
Klubben införde ett klubbmästerskap i mete som avgjordes för första gången i augusti, tävlingsplats var Stortjärn.
(353 medlemmar.)
Klubbmästare: Pimpel - Christer Ekberg, Karlsborgsverken, mete - Nils Abrahamsson, Kalix

1987

En mindre stuga köptes av Furuhedskolan och den sattes upp på den tomt som arrenderats på Metträskets östra sida.
Under slutet av augusti fångades flera stora rödingar i Metträsket, den största på över två kilo. Äntligen hittade klubben en lämplig lokal. Det var en källarlokal, centralt placerad där vi även fick tillgång till ett mindre förråd. Den lokalen har vi kvar än i dag.
Klubben medverkade som vanligt i sommarens stora händelse Kalix Expo.
Två styrelsemedlemmar åkte runt bland barnen i Domus Sport Fotbollsskola och informerade om klubben och sportfiske under en timme på varje plats.
Ytterligare 12000 rödingyngel sattes ut i Metträsket och 800 regnbågar i övriga sjöar.
(295 medlemmar)
Klubbmästare: Pimpel - Kurt Östman, Kalix, mete - John Utterström

1988

För andra gången stod klubben som värd för DM i pimpel som avgjordes på Stora Lappträsk.
Ulrica Carlsson från Börjelsbyn och tävlande för klubben blir svensk mästare i pimpel i klassen för äldre damjuniorer.
Metträsket fick sin årliga påspädning i form av 10 000 rödingyngel och 800 regnbågar i övriga sjöar.
(320 medlemmar)
Klubbmästare: Pimpel - Ulf Öhman, Kalix, mete - Stig Stenberg, Karlsborgsverken

1989

Fredrik Nordström, Halvdan Elveland och Haldo Nordenberg utses till hedersmedlemmar vid klubbens årsmöte i januari. I samband med ceremonin uppmättes räckvidden på de nya hedersmedlemmarna under överinseende av Axel Riberg och där framkom att Halvdan Elveland hade ovanligt långa armar I förhållande till sin längd.
Kjell Oskar Johansson fångade en röding på 3,4 kg på pimpel i Metträsket.
Årets utsättning i Metträsket löd på 5000 rödingyngel och 700 kg regnbåge i övriga sjöar.
Klubben fanns som vanligt på plats på Kalix Expo och dessutom representerade man i en monter på Vildmarksmässan i Arcushallen i Luleå.
(291 medlemmar)
Klubbmästare: Pimpel - Christer Ekberg, Karlsborgsverken, mete - ingen tävling

1990

Klubben tar klivet in i en ny tid och köpte i december in en dator, en "286:a” som ersatte den gamla skrivmaskinen.
Kjell Erik Pettersson, ett skånskt pimpelproffs, besökte klubben och föreläste.
Mikael Bertils från Nyborg väljs till ordförande i Distriktets Ungdomsråd.
En fiskeresa med några av klubbens ungdomar (8 st.) genomfördes i början av juli. Resan gick till Moskosel och fiske i Piteälven och Abmoälven. Gunnar Persson, Göran Östlund och Mikael Bertils var ledare.
Fiske från båt infördes i Metträsket och tre uthyrningsbåtar fanns tillgängliga.
En ny fiskart introducerades i Metträsket när det sattes ut 5000 ensomriga harrar. Rödingbeståndet fick påspädning med 7000 ensomriga rödingar. I de övriga sjöarna sattes det ut 800 regnbågar.
Axel Riberg, hedersmedlem och en av klubbens pionjärer avled på senhösten endast 62 år gammal i samband med en hjärtoperation.
(328 medlemmar)
Klubbmästare: Pimpel - Eva Britt Ekberg, Karlsborgsverken, mete - Ulrica Carlsson, Börjelsbyn.

1991

Gunnar Persson, Kalix, väljs in som ordinarie ledamot i Sportfiskarnas distriktsstyrelse.
Hans Hjelm fångade en öring på 3,4 kg i Bergtjärn. Det var den första återfångsten när det gällde de öringar som sattes ut i sjön för åtta år sedan.
Två tjuvfiskare ertappades i Metträsktjärn av klubbens bevakare. Dom dömdes senare till tjugo dagsböter vardera, plus att man skulle ersätta klubben för den fångade fisken.
Det sattes inte ut någon röding i Metträsket detta år eftersom man ville se om det skulle visa sig några tecken på lek i sjön. Däremot sattes det ut 5000 ensomriga harrar. I de övriga sjöarna sattes det ut 1100 regnbågar.
(medlemmar)
Klubbmästare: Pimpel - Dag Österberg, Kalix, mete - Olle Lidberg, Överstbyn

1992

Gunnar Persson utsågs till sekreterare i Sportfiskarnas distriktsstyrelse.
Lennart Bergqvist, flugbindare i världsklass och fotograf, besökte klubben.
Klubben fick en ungdomspraktikant, Kennet Englund, som på eget initiativ ordnade en anställning där han jobbade med diverse arbeten kring klubbsjöarna.
Ytterligare en båt köptes in och antalet uthyrningsbåtar utökades till fyra. Den nya båten är mer lämplig för rörelsehindrade och finansieras delvis av medel från Fredrik Nordströms Fond.
Inte heller detta år gjordes någon rödingutsättning av samma skäl som året innan och det beslöts hålla upp ytterligare två år och sedan utvärdera resultatet. Däremot sattes det ut ytterligare 5000 ensomriga harrar. Övriga sjöar fick påspädning med 900 regnbågar.
(312 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel - Ulrica Carlsson, Börjelsbyn, mete - Evert Carlsson, Börjelsbyn.

1993

Klubben fyllde tjugo år men det sker utan någon större festyra.
Samarbetsavtalet med Samhall sägs upp.
Kennet Englund, vår tidigare ungdomspraktikant och Tomas Sandberg anställdes via ALU för att sköta fiskevattnen.
Den första utsättningen av öring gjordes i Metträsket i form av 300 ensomriga fiskar. Dessutom sattes det ut 5000 ensomriga harrar i sjön. I övriga sjöar sattes det ut 950 regnbågar.
(224 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel - Evert Carlsson, Börjelsbyn, mete - Ingrid Carlsson, Börjelsbyn.

1994

Evert Larsson utsågs till hedersmedlem vid årsmötet i januari.
Magnus Karlsson, Kalix, utses till ny sekreterare i Distriktsstyrelsen efter Gunnar Persson.
4000 ensomrig harr och 2000 ensomriga öringar sattes ut i Metträsket. 1000 regnbågar fördelades på övriga sjöar.
Ragnar Eriksson, klubbens initiativtagare, hedersmedlem och förste ordförande avled i september 65 år gammal.
(263 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel - Stefan Resin, Risögrund, mete - Olle Lidberg, Överstbyn.

1995

Martin Nyman utsågs till hedersmedlem vid årsmötet i januari.
Det beslutades att starta med egen uppfödning av utsättningsfisk i kasse. Kassodlingen "sjösattes" i Metträsket på försommaren.
Ingen lek av röding hade konstaterats och därför återupptogs utsättningen. 5000 ensomriga rödingar och 7600 ensomriga öringar sattes ut i kassarna för att sedan släppas ut i sjön på hösten. 1000 fångstfärdiga regnbågar fördelades på övriga tre sjöar.
De timrade vindskydd som tillverkats under vintern placerades ut på sina respektive platser vid sjöarna.
ALU - Conny Isacsson, Lage Engman, Mikael Öqvist och Petter Elo.
(173 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel - Ulrica Carlsson, Börjelsbyn, mete - Olle Lidberg, Överstbyn.

1996

Ett av vindskydden vid Metträsket totalförstördes under sommaren vid en brand.
3000 ensomriga rödingar och 3000 ensomriga öringar och 700 regnbågar i kasse. Regnbågarna ur kassen tillsammans med 1000 fångstfärdiga dito sattes ut i Djuptjärn, Bergtjärn samt Metträsktjärn.
(200 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel - Ulrica Carlsson, Börjelsbyn, mete - Evert Carlsson, Börjelsbyn.

1997

Tre ryska fiskare ertappades utan fiskekort i Metträsket, men polisens utredning begravdes någonstans och ledde inte till några påföljder.
"Fiskeflottan" i Metträsket utökades med ytterligare två båtar och omfattar nu fem uthyrningsbåtar och två som uteslutande används i det praktiska arbetet.
Karl Göran Lundberg, Kiruna avled detta år. Han betydde mycket för klubben under uppbyggnaden av våra inplanteringsvatten och gästade klubben vid flera tillfällen och blev en god vän till många i klubben.
Hedersmedlemmen och förre styrelseledamoten Fredrik Nordström avled 77 år gammal.
1200 öringar och 700 regnbågar i kassodling. Regnbågarna från kassen sattes ut i småsjöarna tillsammans med 300 kg fångstfärdig regnbåge.
(238 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel - Ingrid Carlsson, Börjelsbyn, mete - Arne Johansson, Stora Lappträsk.

1998

Klubben fyllde tjugofem år. Ett kvartssekel som har inneburit en mycket positiv utveckling för klubben.
Det sker en omfattande skadegörelse på stugan i Metträsket under vårvintern som kräver omfattande renoveringar.
1200 öringar, 2000 rödingar samt 700 regnbågar i kasse. Regnbågen från kassen sattes ut i småsjöarna tillsammans med 380 fångstfärdiga regnbågar. 2000 tvåsomrig och 3000 ensomrig harr sattes ut i Metträsket.
(226 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel - Lars Johansson, Börjelsbyn, mete - Göte Nilsson, Kalix.

1999

Efter en motion till årsmötet beslöts att bilda en pimpelsektion med Arne Johansson som tävlingsansvarig.
Rune Vikberg, intiativtagare till klubben och hedersmedlem som sedan många år bor i Hälsingborg donerar 10 000 kronor till klubbens ungdomar
Hedersmedlemmarna Evert Larsson och Halvdan Elveland avled med någon veckas mellanrum strax före jul.
800 regnbågar och 1000 öringar i kasse. 2000 tvåsomrig och 3000 ensomrig harr sattes ut i Metträsket. Regnbågen från kassen tillsammans med 200 fångstfärdiga regnbågar gick ut i småsjöarna.
(277 medlemmar)
Klubbmästare pimpel - Tomas Åhl, Kalix, mete - Arne Johansson, Stora Lappträsk.

2000

För tredje gången stod klubben arrangör för DM i pimpelfiske. Även denna gång var tävlingsplatsen Stora Lappträsket.
700 regnbågar, 2000 rödingar och1200 öringar i kassodling. Regnbågen från kassen tillsammans med 200 fångstfärdiga regnbågar gick ut i småsjöarna.
Aktieägarna i Lastbilcentralen bjöds på grillfest i Metträsket som tack för all hjälp med transporter och material som klubben fått genom åren.
(251 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel - Ingrid Carlsson, Börjelsbyn, mete - Tomas Andersson, Karlsborgsverken.

2001

På initiativ från kommunens nye fiskerikonsulent arrangerades en tävling i gäddfiske på älven vid Kalix Camping. Tävlingen döptes till Kalix Gäddfiskefestival och det tävlades i tre klasser, en båtfiskeklass, en landfiskeklass och en juniorklass, även den från land. Tävlingsdag var 7 juli och antalet startande var 43 i båtklassen, 22 i landklassen och 20 juniorer. Tävlingsplats var Kalixälven med start och målgång på Kalix Camping.
Vid ett inbrott i boden i Metträsket försvann bl.a. klubbens två båtmotorer.
Det gamla avtalet med Bultens Allaktivitetsförening, som inneburit en inkomst för klubben med 5000 kronor årligen, sades upp efter nästan 20 års samarbete.
2000 öringar och 700 regnbågar föddes upp i kassarna. Öringen sattes ut i Metträsket tillsammans med 1200 harryngel. Regnbågarna från kassen plus 400 fångstfärdiga sattes ut i övriga sjöar. Metträsktjärn fick dessutom 50 öringar från kassen.
Klubben arrangerade KM i mete.
(250 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel - Thomas Johansson, Stora Lappträsk, mete - Stig Stenberg, Karlsborgsverken.
Gäddfiskefestivalen: Ari Rintala, Kalix 7770 gr.

2002

Stig Öhlund avgår efter tjugo år som ordförande vid årsmötet i januari och lämnar över klubban till Göran Östlund. Samtidigt utses Stig till hedersmedlem och hedersledamot i styrelsen.
I september fångade Bo Gunnar Nordmark, Kalix, en röding på 4,1 kg i Metträsket.
Klubben var medarrangör när Östen Karlström föreläste om lax på Naturbruksgymnasiet.
Den andra upplagan av Kalix Gäddfiskefestival genomfördes den 16 juni och samlade 83 fiskare i båtklassen, 7 i landfiskeklassen och 15 juniorer.
1200 rödingar och 700 öringar i kasse. 700 fångstfärdiga regnbågar i småsjöarna.
Klubbens tidning Spöfiskaren, som getts ut i nitton år, kom ut med sitt sista nummer i december. I samband med detta väcktes frågan om en egen hemsida på internet.
( 227 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel - Lars Johansson, Börjelsbyn, mete - Tomas Andersson, Karlsborgsverken.
Gäddfiskefestivalen: båtklass – Jonas Johansson, Kalix -Nyborg 7850 gr.

2003

Klubben fyllde trettio år och fick en fin födelsedagspresent när man erbjöds arrendera Sveaskogs del av Räktforsen och Räktjärv. Erbjudande accepterades och genom arrendet kom klubben med i fiskegruppen för Kalix älv, en grupp som består av fiskerättsägare längs den del av älven som rinner genom Kalix kommun.
Jarl Scott och Nils Abrahamsson utsågs till hedersmedlemmar.
Årets Gäddfiskefestival genomfördes 14 juni och samlade 113 båtfiskare och 18 juniorer. Landfiskeklassen för seniorer hade slopats.
1000 öringar i kasse däremot saknas uppgifter på antalet regnbågar, men sådana fanns även detta år. Antalet fångstfärdiga regnbåge i småsjöarna stannade på 160.
Sulo Raapana och Leif Nilsson anställs via ALU.
( 221 medlemmar)
Klubbmästare pimpel - Thomas Johansson, Stora Lappträsk, mete - Olov Berlin, Kalix.
Gäddfiskefestivalen: Olof Berlin, Kalix 10 450 gr.

2004

Ett gemensamt fiskekort, ”1000-kronors kortet”, för kommunens del av Kalixälven blir verklighet på initiativ av Kommunens Fiskegrupp för Kalix Älv, där även Kalix SFK sitter med.
Ett samverkansavtal tecknas med Arbetsförmedlingen gällande Sulo Raapana och Leif Nilsson. Avtalet gäller hela året.
Inte heller detta år finns några uppgifter om antalet regnbågar i kasse. Däremot föddes det upp 1000 öringar som sattes ut i Metträsket. Mängden fångstfärdig regnbåge i övriga sjöar var 300 kg.
Årets Gäddfiskefestival, som genomfördes den 12 juni, samlade 207 startande i båtklassen och 25 i juniorklassen.
(161 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel och Mete – Uppgifter saknas. )
Gäddfiskefestivalen: Mattias Johansson 9760 gr.

2005

Klubben blir arbetsgivare när Kjell Oskar Johansson anställdes via lönebidrag.
Torsten Olofsson hjälper Kjell O Johansson under sommaren men där är Kalix Kommunen arbetsgivare.
Ett försök med övervintring av öring genomfördes på initiativ av Kjell O Johansson.
Klubben erbjöds att arrendera en stuga vid Räktjärv av Sveaskog. Arrendet var mycket förmånligt och styrelsen antog erbjudandet.
Det föddes upp 750 rödingar, 1000 öringar samt 250 regnbågar i kassarna. Dessutom sattes 3500 harrar ut Metträsket. Den första regnbågen sattes ut i Metträsket när 64 fiskar sattes ut på försök. Övriga regnbågar tillsammans med 520 fångstfärdiga sattes ut i övriga sjöar.
Det timrade vindskyddet i Metträsktjärn brinner (bränns) upp natten mot den 4 juni. Ett antal ynglingar, några identifierade, sågs vid tjärnen men polisens efterforskningar gav inget resultat och utredningen lades ner omgående.
Vid ett inbrott i klubbens redskapsbod i Metträsket stals klubbens samtliga verktyg. Dessutom var det en hel del skadegörelse. Polisens utredning lades ner omgående.
Årets Gäddfiskefestival genomfördes 11 juni och samlade 275 startande i båtklassen och 57 i juniorklassen.
Hedersmedlemmen och förre vice ordföranden Sven Erik Lundbäck avlider 84 år gammal.
(198 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel Markku Torininemi, mete – Göte Nilsson, Kalix.
Gäddfiskefestivalen: Tomas Berglund 11 980 gr.

2006

Klubbens kassör sedan 1977, Nils Abrahamsson, tvingades lämna sin post efter en hjärnblödning som gjorde det omöjligt för honom att fortsätta. Kjell O Johansson tog över hans sysslor fram till årsmötet.
700 rödingar, 1200 öringar och 500 regnbågar utfodrades i kassar, Det sattes också ut 720 fångstfärdiga regnbågar och nu började den att sättas ut i större skala även i Metträsket när det sattes ut 600 fångstfärdiga fiskar.
Årets Gäddfiskefestival genomfördes den 10 juni och samlade 254 startande i båtklassen och 56 i juniorklassen.
(249 medlemmar)
Klubbmästare pimpel – Tomas Andersson, mete – Göte Nilsson, Kalix.
Gäddfiskefestivalen: Tomas Andersson, Karlsborgsverken 10 330 gr.

2007

Det beslöts att tillåta elmotorer på uthyrningsbåtarna i Metträsket.
980 öringar och 1100 regnbågar i kassarna som tillsammans med 300 kg fångstfärdig regnbåge sattes ut i sjöarna.
Årets Gäddfiskefestival genomfördes 9 juni och samlade 350 startande i båtklassen och 59 i juniorklassen.
(355 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel – Tomas Johansson Kamlunge, mete – Tommy Svanberg, Gammelgården
Gäddfiskefestivalen: Joakim Lundmark, Boden 9340 gr.

2008

Priset på årsfiskekorten höjs från 400 kr till 500 kr.
Tre kompletta odlingskassar med matare köps in från en förening i Piteå för 6000 kronor.
Klubben arrangerar pimpel DM på St. Lappträsk den 23 mars.
960 rödingar, 900 öringar och 450 regnbågar från kassarna sattes ut tillsammans med 760 fångstfärdiga regnbågar sattes ut.
Årets Gäddfiskefestival genomfördes 7 juni och samlade 348 startande i båtklassen och 46 i juniorklassen.
(408 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel och mete – Göte Nilsson, Kalix
Gäddfiskefestivalen: Tomas Johansson, Kamlunge 12 732 gr.

2009

Årets Gäddfiskefestival genomfördes 13 juni ochsamlade 283 startande i båtklassen och 28 i juniorklassen.
740 rödingar, 1200 öringar och 650 regnbågar sattes ut tillsammans med 400 fångstfärdiga regnbågar.
(424 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel – Tomas Johansson, mete – Olov Berlin
Gäddfiskefestivalen: Olov Berlin, Kalix 8426 gr.

2010

Det beslutades att upphöra med uppfödning av röding i kasse och att i fortsättningen endast sätta ut fångstfärdig fisk direkt i Metträsket.
Gäddfiskefestivalen kunde inte genomföras på grund av omfattande byggnationer på Kalix Camping. Campingen fungerade som start- och målplats under alla år och inget lämpligt alternativ fanns. Dessutom hade det blivit allt svårare att hitta sponsorer och därför beslöts att inte återuppta tävlingen kommande år, utan arrangemanget överläts till ny arrangör.
1600 regnbågar ur kasse. 450 fångsfärdiga rödingar och 500 fångstfärdiga regnbågar direkt i sjöarna.
Priserna på års-respektive dygnskorten i våra sjöar höjs till 600kr per år och 100 kr per dygn.
(423 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel – Mikael Rova, Kalix, mete – Uppgift saknas.

2011

Sjöarna Djuptjärn och Bergtjärn läggs i ”malpåse” tills vidare beroende på att abborren i Djuptjärn tagit över och att vägen till Bergtjärn skurits av när järnvägen byggdes om och det gjorde det mycket besvärligt att nå fram till sjön med utsättningsfisk.
Magnus Lundgren anställdes via Arbetsförmedlingen under sommarhalvåret.
Två av uthyrningsbåtarna, nr 1 och 2, ersattes med nya.
1800 öringar 450 regnbågar i kasse sattes ut tillsammans med 340 fångstfärdiga regnbågar och 3000 ensomriga harrar.
Klubbens tävlingsfiskare anordnade en bussresa till Lapplandsmästerskapen på Torne Träsk. Resan sponsrades av klubben och den var mycket lyckad.
(378 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel – Olov Berlin, Kalix, mete – Uppgift saknas.

2012

Övervintringen av öring upphör eftersom det bedömdes att tillväxten under vinterhalvåret inte motiverade den stora och tidskrävande arbetsinsatsen en övervintring medför.
Metträsket djupmätades noggrant under en vecka i oktober och en djupkarta togs fram. Kartan skickades ut till alla medlemmar till julen.
500 fångsfärdiga rödingar sattes ut i Metträsket. Uppgifter saknas om ytterligare utsättningar, men fisk sattes ut i samma omfattning som tidigare.
Vägen genom skogen till Metträsket förbättrades och det grävdes diken på de mest utsatta delarna.
Kjell O Johansson fångade en öring på 6,5 kg på skeddrag.
(370 medlemmar)
Klubbmästare pimpel – Tomas Johansson, mete – Mikael Rova

2013

Kalix Sportfiskeklubb fyller 40 år.
Kjell O Johansson beslutar att gå i pension och Per Erik Esperi anställdes för att ersätta honom. Dom arbetade parallellt fram till Kjells pensionering i mars 2014.
För tredje året i följd fångades ett antal större öringar i Metträsket och det toppas när Antero Lilleberg fick en öring på 7024 gr utanför ”Everts Udde” den 13 januari.
(427 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel och mete - Uppgifter saknas

2014

Gunnar Persson lämnade styrelsen och flyttade till Gotland. Gunnar har suttit i styrelsen sedan 1981 och har de senaste åren varit klubbens sekreterare.
Gunnar Persson och Kjell Oskar Johansson utsågs till hedersmedlemmar i klubben.
Tre timrade vindskydd köptes in från Träbyggarna i Töre.
Det sattes ut 2330 regnbågar, 500 öringar och 400 rödingar i sjöarna.
Klubblokalen fick en ordentlig uppsnyggning och ett trinettkök installerades.
(425 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel och mete - Uppgifter saknas.

2015

Hedersmedlemmen och klubbens första sekreterare, Jarl Scott avlider i januari 83 år gammal.
Per Erik Esperi avlider oväntat i mars. Han gjorde sin sista arbetsdag så sent som i början av februari. Kjell O Johansson tar över skötseln av klubbens vinterkasse med regnbåge fram till öppet vatten.
Ingemar Karlsson, Råneå, anställs som efterträdare till Per Erik Esperi. Han börjar sin anställning i maj.
Det är ”Öppet Hus” i Metträsket i slutet av maj som ett inslag i Kommunens ”Framtidsvecka”.
Stora Lappträsks Fiskodling gör sin sista leverans till klubben under sommaren eftersom Arne Johansson beslutat upphöra med verksamheten.
De två gamla timrade vindskydden vid Metträsket förses med nya plåttak eftersom de gamla brädlagda taken ruttnat upp.
All övervintring av fisk upphör från och med hösten detta år.
2800 regnbågar, 500 fångstfärdiga rödingar och 1000 öringar sattes ut. Där ingår öringen och regnbågen ur de tänkta vinterkassarna, 1000 fiskar av varje art, släpps ut på senhösten, men har då inte nått fångstfärdig storlek.
Klubben står som arrangör av årets DM i pimpelfiske. Tävlingen hålls i skärgården utanför Nyborg.
(404 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel. Uppgifter saknas.

2016

Ingemar Karlsson avslutar sin anställning eftersom hans stora knäproblem omöjliggör fortsatt arbete.
Ett avtal träffas med Samhall i Kalix om en inhyrd tjänst under perioden med öppet vatten. Peter Ivarsson blir den som skall sköta detta.
Det sattes ut 1730 regnbågar, 1000 öringar och 500 rödingar, alla fångstfärdiga.
De nya vindskydden sätts upp i Metträsket och Metträsktjärn.
(292 medlemmar)
Klubbmästare: pimpel - Uppgifter saknas.

2017

Det beslöts att styrelsen bantas från sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter till fem plus två från och med 2018.
Fångstbegränsningen i våra sjöar ändras från tre till två fiskar per dygn.
Samarbetet med Samhall avslutas vid årsslutet. Dels beroende på att Peter Ivarsson lämnade Samhall för annat arbete, dels på att kostnaderna för inhyrd personal blivit alltför hög.
Det sattes ut 650 fångstfärdiga öringar, 1000 öringar ur kasse på senhösten, 660 fångstfärdiga regnbågar och 10 000 harryngel.
BillrudKorsnäs Skog använder sig av vår anläggning i Metträsket och bjuder anställda och underentreprenörer på middag och fiske.
Tävlingssektionen läggs ner och med den upphör klubbens egen tävlingsverksamhet till vidare. Sektionen har fungerat mycket bra sedan starten, men man kunde inte hitta nya tävlingsledare när de nuvarande skulle ersättas.
(265 medlemmar)

2018

Klubben fick hjälp med diverse arbeten runt Metträsket och Metträsktjärn via ett projekt i regi av Skogsstyrelsen. Deltagare är folk från Kalix med omnejd. De flesta är ”nyanlända” till Sverige och totalt är personer från sex nationer representerade.
Det sattes ut 2400 regnbågar och 450 rödingar, alla fångstfärdiga.
Allt arbete med skötseln av fiskevattnen sker detta år helt med ideella krafter, det har inte skett sedan 1991.
(104 medlemmar – i fortsättningen redovisas endast antalet kortlösare, men inga övriga familjemedlemmar. Anledningen är att inrapporteringen varit alltför bristfällig under flera år.)

2019

Även detta år kom allt arbete i och kring våra vatten att skötas ideellt.
Klubben avslutade arrendet av stugan i Räktforsen, dels beroende på att arrendet ökar med 300%, men också för att man inte hittat någon vettig användning av stugan.
En av de mindre bryggorna vid stugan ersätts av en flytande.
Det sattes ut 2100 regnbågar, 500 öringar och 450 rödingar, alla fångstfärdiga.
Dasset vid stugan i Metträsket flyttas och problemet med tömning av tunna åtgärdas permanent.
Stora bryggan i Metträsket fick en ordentlig upprustning för att kunna fungera ytterligare några år.
Möjligheten att lösa enbart medlemskap i klubben upphörde detta år när medlemsavgiften och kostnaden för fiskekortet slås samman till en avgift,800 kronor, från och med 1 januari 2020.
Klubben arrangerar en föreläsningskväll med författaren och sportfiskaren Gunnar Westrin i Församlingsgården i Kalix.
(102 medlemmar)